Polityka prywatności

Polityka prywatności
Zapewniamy naszym odbiorcom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
Firma Paulina Armatowska Artbeat Group w pełni dostosowała się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem strony oraz administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Paulina Armatowska Artbeat Group, z siedzibą w Straszynie (83-010), ul. Afrodyty 7/6, NI:P 554 263 41 98, REGON: 340479730

Dane osobowe
Korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe. Gwarantujemy, że pozostaną one poufne, a my zapewnimy im bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu ar.4. pkt9. RODO) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonywania świadczonych przez nas usług lub na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Korzystamy z plików cookies, abyście mogli Państwo w sposób komfortowy korzystać z naszej strony.
Wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje właściciel firmy – Paulina Armatowska.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@artofbusiness.info bądź telefonicznego: 609 700 666

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
– usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 –21 RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skorzystać z naszych usług lub skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Kontakt mailowy
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies
Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Państwa komputerze. Mogą one być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony;
b) poprawy szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony;
c) ulepszenia funkcji dostępnych na naszej stronie;
d) korzystania z narzędzi marketingowych;
e) korzystania z narzędzi analitycznych;
f) zapewnienia funkcji społecznościowych.

Zgoda cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich
Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka
Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Działalność reklamowo -promocyjna
Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Państwu jedynie wówczas, gdy wyrazicie na to zgodę.

Dodatkowe informacje
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynicie to Państwo na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępni im swoje dane osobowe. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@artofbusiness.info